Meditation ved åen

Hiv et kvarter ud og giv dig selv en pause.

Denne meditation er en af de første meditationer, jeg indspillede, efter jeg fik interesse for mindfulness. Den er optaget en dag ved åen. Videoen fremstår uredigeret og er optaget i naturen med de lyde omkring, som hvis du sad der selv.

Husk, at mindfulness er træning i bevidst nærvær. Du træner faktisk dig selv i at opdage, hvor din opmærksomhed henne.

En opmærksomhed på din opmærksomhed kan på længere sigt hjælpe dig med at tage mere bevidste valg i dit liv. Opmærksomhed bringer lys til dine ubevidste mønstre og handlinger.

Ro og stilhed i larmen

Længes du efter ro og stilhed?

I denne video sætter jeg ord på, hvad der kan ske, når du længes efter ro og stilhed. Og du vil opdage, at det ikke nytter noget at søge efter noget i det ydre, når det skal mærkes i dit indre. Hør, hvordan det måske kan hjælpe dig, når du tør stoppe op og mærke på det, der er i dig. Også din angst og din uro.

En mindfuld strandtur

Vi må erkende, at nuet ikke altid er et rart sted at være. Har du overvejet at uanset, hvor svært du har det, og hvilket ubehag du mærker, så er det rigtigt svært at løbe væk fra dig selv?

I denne video kan du høre lidt om, hvordan jeg forstod, at mine strandture indeholdt redskaber, jeg kunne bruge til at blive nærværende og tilstede i livet – også med det, der er svært. Det handler om, at dine sanser kan bruges som modstykke til din evige automatiske indre kommentator, der indimellem bidrager til lidelse i livet. Vores sanser kan hjælpe os med at komme tilbage til nuet som det er. Uden domme og vurderinger.

Du kan også høre mit bud på forskellen imellem smerte og lidelse!