8 ugers online mindfulnessforløb

Sådan finder du ro og tackler hverdagens udfordringer!

Fundamentet for POWERFLOW ONLINE MINDFULNESS

(For dig der vil vide mere om den teoretiske baggrund)

Listen af positive gevinster ved at indføre mindfulness i livet er stor, men der er en ting, du må være opmærksom på. De gode gevinster kræver daglig og længerevarende træning af mindfulness. Derfor har forløbet en varighed af 8 uger, og det er selvfølgelig inspireret og tilrettelagt efter forskrifterne for MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) & MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) og med inspiration fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy.) 

  • MBSR/Mindfulness Based Stress Reduction:
  • Er et program, der er baseret på ren formel mindfulness-meditationstræning. Programmet blev udviklet af Jon Kabat-Zinn til kroniske smerter og stress. Et intenst forløb, hvor deltagerne mødes i grupper 2-3 timer om ugen i 8-10 uger, hertil kommer hjemmearbejde på 45 minutters daglig meditationstræning. I dette program er der fokus på læren om stress og kroppen. Her læres at skelne imellem kropslige symptomer, angst og smerte fra negativ tænkning og tendens til at reagere med undgåelsesadfærd.
  • MBCT/Mindfulness Based Cognitive Therapy:
  • Er et program, der er baseret på og inspireret af MBSR. Forløbet varer typisk 8 uger med en ugentlig mødesession på 2 timer. Som MBSR skal der også her sættes tid af til daglig meditationstræning. MBCT har som udgangspunkt til formål at hindre tilbagefald af depression. Forløbet fokuserer her i særdeleshed på negative automatiske tanker, der knytter sig til depression. Fælles for både MBSR og MBCT er at fokus ligger på at lære at iagttage tankeprocesser på en måde, der gør dig i stand til at registrere dem, hvilket er nødvendigt for at lære at kunne flytte opmærksomheden tilbage til andre aktuelle oplevelser.
  • ACT/Acceptance and Commitment Therapy:
  • Er en terapiform, som benytter mindfulness som en del af en mere bredspektret behandling. Hvor MBSR og MBCT er programmer med hel formel mindfulness meditationstræning, så bruges mindfulness i ACT til at åbne op for nuet. Her arbejdes på enkelt niveau og i gruppeforløb, men fælles er, at der er fokus på værdier og mål i livet. Med fokus på værdier afklares, hvad der er vigtigt i livet - og hvad der forhindrer klienten i at udleve dette. Mindfulness bruges til at lære at tackle de situationer i livet, hvor tanker og følelser hindrer klienten i at leve det værdibaseret liv. Kort om ACT kan man sige "Hvor vil du gerne hen i livet - hvad forhindrer dig i at være der lige nu - og hvilke skridt vil du tage imod det værdifulde liv?".

KORT FORTALT, så er POWERFLOW ONLINE MINDFULNESS  inspireret og tilrettelagt efter forskrifterne for MBCT & MBSR og med inspiration fra ACT. De fysiske møder erstattes af en kontakt i en lukket facebook-gruppe. Et online mindfulness-forløb kan aldrig erstatte et fysisk 8 ugers mindfulness-forløb, men det har sine fordele til dig, der ønsker lidt mere fleksibilitet i forhold til at gennemføre forløbet. 

Engageret træning af mindfulness virker

I bogen “Mindfulness, manual til træning af bevidst nærvær” af Morten Sveistrup Hecksher, Louise Kronstrand Nielsen og Jacob Piet skriver de følgende:

“Hvis du træner mindfulness, vil det med stor sandsynlighed vise sig, at du faktisk bliver mere mindful. Ruth Baer, der er en af de mest fremtrædende forskere indenfor mindfulness-området, har demonstreret, at jo mere tid deltagerne i et 8-sessioners mindfulness-program anvendte på formel meditationstræning, desto bedre blev deres evne til at være mindful i hverdagen. Forsøget viste samtidig, at denne stigning i mindfulness-færdigheder var signifikant sammenhængende med færre negative symptomer og oplevelsen af større psykologisk velvære (Carmody & Baer, 2008).”

POWERFLOW MINDFULNESS - Vejen til din sjæl