Mindfulness

Hvad er mindfulness?

Mindfulness handler om ´at være til stede i nuet´ med en særlig opmærksomhed. Du er opmærksom på en særlig måde, hvor du – udover at være opmærksom på det, der er omkring dig, f.eks. veninden, kaffen og vejret – også er opmærksom på dine tanker, følelser og din adfærd! Mindfulness er nemlig også træning i opmærksomheden på dit indre liv; på hele dig. Det handler om et vågent bevidst nærvær. Et vågent bevidst nærvær, der sætter lys over dit liv.

Mindfulness er træning i bevidst nærvær. Et bevidst nærvær, hvor du møder nuet, som det er, uden domme og vurderinger.

Mindfulness bliver for mange mennesker en helt ny måde at være opmærksom på. Egentlig er det ikke noget nyt, du må lære, da det er en egenskab, du har med dig fra barnsben af. Du ser den ofte ved små børn, der er fuldt opmærksomme på vandpytten eller mariehønen i græsset. De bruger deres sanser og er fuldt til stede med det, der er omkring dem. Men børn vokser op – og sproget udvikler sig. Heri kan vi finde noget forståelse for, hvorfor vi kan have brug for at træne noget, der fra barnsben var helt naturligt.

Effekt af mindfulness

Der er selvfølgelig en helt særlig grund til, at der er så mange, der i dag snakker om mindfulness – og den helt særlige grund er:

Det virker.

Jeg kender til dags dato endnu ikke en eneste, der ikke har taget noget positivt og værdifuldt med sig efter at have deltaget i 8 ugers mindfulness-forløb. Det virker, og de mennesker, jeg kender og har mødt på min vej, har positiv effekt af at indføre mindfulness i sit liv! Der findes mange undersøgelser og mange positive effekter. Her vil jeg nævne et lille udpluk af dem og jeg kan kun sige:

Der ER effekt af mindfulness!

 • Styrker evnen til at mærke din krop og dine behov
 • Forbedrer evnen til at identificere dine negative tanker
 • Forbedrer evnen til at håndtere svære følelser som angst, stress og depression
 • Kan forebygge tilbagefald af depression
 • Kan bruges til smertebehandling
 • Styrker koncentrationsevnen.

Hvordan mindfulness?

Da ingen af os på grund af vores automatpilot kan være opmærksomme og bevidste nærværende af os selv i længere tid ad gangen, kræver det, at du øver dig. Derfor trænes Mindfulness via kortere eller længere meditationer og opmærksomhedsøvelser.

Mindfulness er på mange måder en meget simpel måde at lære at forholde sig til nuet på, men når det er sagt, vil mange opleve, at det kan føles svært (en vurdering), da vi meget ofte forsvinder væk i følelser og tanker om fortiden, fremtiden, domme og vurderinger. Udfordringen i mindfulness bliver at forblive nærværende og opmærksom, når vores automatpilot slår til. Derfor må det trænes. Det er vigtigt, at du husker på, at mindfulness skal opleves.

Mindfulness trænes som en start i guidede meditationer med et opmærksomhedspunkt.

Som sagt er det svært at være bevidst nærværende over længere tid af gangen. Derfor trænes mindfulness i guidede meditationer.

I meditationerne bruges typisk et opmærksomhedspunkt som åndedrættet, men på andre tidspunkter er både vores tanker, følelser og kropsfornemmelser også genstand for vores opmærksomhed.

Hvis du begynder på et mindfulness-forløb vil du typisk blive introduceret for følgende guidede meditationer:

 • Pusterummet; en tre minutters meditation.
 • En meditation på åndedrættet.
 • En meditation på åndedræt, lyde og tanker.
 • Kropsscanning!

Du vil også typisk blive introduceret for øvelser, du kan bruge i din hverdag som:

 • En gående meditation.
 • Mindfulness i en hverdagssituation, som f.eks. tandbørstningen.

Vil du igang med at fornemme, hvordan mindfulness virker for dig?

Jeg vil til enhver tid altid anbefale dig at træne mindfulness og blive sat ind i mindfulness´ens principper af en terapeut, psykolog eller instruktør, der har erfaring med dette arbejde. Der findes mange fantastiske mindfulness og meditationsaftener, som giver dig en dejlig her og  nu effekt.

Ønsker du nogle af de gode effekter, der ses ved jævnlig træning af mindfulness, så er det de traditionelle 8 ugers mindfulness-forløb, du skal vælge. Disse kurser og forløb er sat op efter nogle forskrifter fra nogle evidensbaserede programmer: MBCT (MindfulessBasedCognitiveTherapy) eller MBSR (MindfulnessBasedStressReduction).

Er du interesseret, kan jeg tilbyde dig Powerflow Online Mindfulness.

Du kan se mere om forløbet ved at klikke på linket herunder:

Hvorfor mindfulness?

Som nævnt er alle børn gode til at være til stede i øjeblikket. Desværre en evne, der med tiden forringes; af en helt naturlig grund!

Vores sprog, tanker og følelser kommer med tiden til at danne grobund for vores liv og for den måde, vi vælger at leve det på. Vores adfærd bliver mere og mere styret af vores tanker, følelser, vaner og mønstre. Desværre er det ikke altid sådan, at disse hjælper os med at leve det liv, vi inderst inde ønsker. Vores liv kommer alt for ofte til at køre på automatpilot. Vi gør og siger en masse; reagerer uden at være opmærksomme.

Samtidig er vi som mennesker styret af at undgå smerte og ubehag. Dette giver god mening, hvis du brænder hånden på en kogeplade: Du flytter hånden og mindsker smerten.

Men vi fungerer rent faktisk også sådan, når vi mærker smertelige følelser i livet. Vi vil gerne undgå dem.

Men …

Når det kommer til at ville undgå smertelige følelser i livet, støder vi ind i det problem, at vi nogle gange kommer til – uden vi er bevidste om det – at fokusere mere på at undgå end at gøre det i livet, der er vigtigt.

En adfærd, der fjerner smerten for os her og nu, viser sig på længere sigt måske at have en knap så hensigtsmæssig effekt for os.

Derfor mindfulness:

 • Med mindfulness træner du din opmærksomhed og får mulighed for at bryde med ubevidste tanker, følelser og handlemønstre.
 • Med mindfulness lærer du at vende tilbage til “dataplanet” – til det, der er “fakta”.
 • Du lærer at se det, der ´er´, uden domme, vurderinger og fortolkninger.
 • Du bliver trænet i at møde dine følelser og det, der er svært for dig med et åbent bevidst nærvær, så du ikke længere behøver lade dig styre af den automatiske adfærd. Når du ikke længere skal frygte dig selv og dine følelser, giver det dig en mulighed for at mærke dig selv, dine ønsker og dine behov.
 • Du kan opleve en helt ny frihed, og du vil være i stand til at sætte sunde grænser for dig selv.
 • I stedet for at reagere automatisk er der pludselig plads til at tage helt bevidste valg. Bevidste valg, der er i tråd med dig selv og dine værdier.

Ønsker du at få mindfulness ind i dit liv, så se mere om Powerflow Online Mindfulness ved at klikke på linket eller billedet herunder: