Dette website er ejet af: Heidi Strandberg Andreasen. Heidi@powerflow.dk

Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Beskrivelse af databehandlingen:

Formål:

 Levering af mine produkter og tjenester: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.

 Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

 Kundeservice: Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.

 Online markedsføring: Personoplysninger anvendes til online markedsføring f.eks. på Facebook.

Kategorier af personoplysninger:

 Jeg behandler flg. kategorier af personoplysninger: Navn og e-mailadresse.

Kilder: 

Jeg har fået dine oplysninger:

 Direkte fra dig via min hjemmesides tilmelding til nyhedsbreve.

 Direkte fra dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.

Behandlingsgrundlag:

Det er nødvendigt for mig at ligge inde med disse oplysninger af på grund af:

 Min legitime interesse i at markedsføre mine produkter

 Så jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.

 Så jeg kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere:

Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

 Simplero til håndtering af mailadresser, i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.

Opbevaring:

Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til: Heidi Strandberg Andreasen, Heidi@powerflow.dk

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige. Har du ønsker om ændring, er du også meget velkommen til at skrive til mig på ovennævnte e-mailadresse. Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

‘Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over www.powerflow.dk´s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 email: dt@datatilsynet.dk.